top of page

Η νεοφυής επιχείρησή σας ξεκινά με μία ιδέα.

Αυξήστε τις πιθανότητες επιτυχίας λαμβάνοντας διαφορετικές οπτικές κατά νου.

Focused Office Workers

Εάν το 78% των νεοσύστατων επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια αποτυγχάνουν, γιατί όλοι αναζητούν να αντλήσουν επιχειρηματικά κεφάλαια;

Ο τομέας των επιχειρηματικών κεφαλαίων και τελευταία των προγραμμάτων θερμοκοιτίδας και επιτάχυνσης κυριαρχείται από ένα σύνολο επιλεκτικών κριτηρίων που οδηγούν στον αποκλεισμό, ενώ δεν αυξάνουν το ποσοστό επιβίωσης μακροπρόθεσμα. Γιατί θα πρέπει ένα πρόγραμμα να ενσωματώνει αυτά τα κριτήρια σε μια διαδικασία επιλογής;

Woman with headphones in metro
Young Businesswomen

Δεν αποτελεί διένεξη συμφερόντος όταν μία θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων ή ένας επιταχυντής αναλαμβάνει μετοχικό κεφάλαιο στις συμμετέχουσες σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα; Τι γίνεται με τους ιδρυτές νεοφυών; Δεν θα έπρεπε να είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις;

Home: Headliner

Ένα πρόγραμμα που υιοθετεί την πρακτική κυλιόμενων κοορτών ανά έτος, υποστηρίζει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που τις περισσότερες φορές ξεκινούν αυθόρμητα ή το πρόγραμμα του παρόχου προγράμματος; Οταν μία νεοφυής περιμένει ένα πρόγραμμα να ανοίξει αιτήσεις, δεν στερείται κρίσιμους πόρους και ανάπτυξη κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου;

Meetup Event
Αγγελος επενδυτής + θερμοκοιτίδα = Θερμοκοιτίδα άγγελος

Ανάλογα με το πώς απαντά κανείς στις παραπάνω ερωτήσεις, μπορεί να καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα. «Θερμοκοιτίδα άγγελος» είναι το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε απαντώντας σε πολλές τέτοιες ερωτήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς, δευτερογενούς έρευνας και των προηγούμενων υλοποιήσεων του διαδικτυακού προγράμματος θερμοκοιτίδας νεοφυών. Είναι επίσης αποτέλεσμα της δημιουργίας από το μηδέν αντί της υιοθέτησης ενός προτύπου το οποίο στη συνέχεια προσαρμόζεται. Η πρώιμη δέσμευση σε ένα αρχιτεκτονικό πρότυπο θέτει πάντα περιορισμούς στη μελλοντική ανάπτυξη.

Πρώτα εντοπίσαμε το πρόβλημα και στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε τις αρχές μας για να προβάλουμε μέσω αυτών τη λύση. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές εργασίες σχετικά με μια νέα επιχειρηματική μέθοδο για τη χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο, η οποία δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Ωστόσο, εξακολουθούμε να έχουμε την πεποίθηση ότι η θερμοκοιτίδα άγγελος στέκεται ως αυτόνομη λύση για την αντιμετώπιση του κυρίαρχου μοντέλου, το οποίο σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν ως ελαττωματικό, αλλά λίγοι προσπαθούν ακόμη και να σκεφτούν έξω από αυτό.

Κατάρτιση

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τρέχουσες επιλογές.

Πως να συνθέσετε την εταιρική παρουσίαση με στόχο την χρηματοδότηση.

`Ιχνος στην φύση.

Για νεοφυής σε στάδιο (προ)εκκίννησης.

Η σειρά αυτή είναι σχεδιασμένη να σας βοηθήσει στην σύνταξη της εταιρικής παρουσίασης μία διαφάνεια την φορά. Ο σκοπός κάθε διαφάνειας εξηγείται και παρέχονται σύντομες οδηγίες πως να τον επιτύχετε.

Αλλες υπηρεσίες

εξωτερικός σύνδεσμος

Επιχειρηματικό Σχέδιο

  • Σύνταξη: Εάν αναζητείτε βοήθεια στην σύνταξη του αρχικού επιχειρηματικού σας σχεδίου αντί σταθερού αντιτίμου, αυτή η υπηρεσία είναι για εσάς.

  • Αξιολόγηση: Αξιολογώ το επιχειρηματικό σας σχέδιο και συντάσσω μία αναφορά με προτάσεις για βελτιώσεις.

Επικοινωνήστε για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση ή άλλα θέματα,

ή επισκεφθείτε την επαγγελματική ιστοσελίδα μου για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Thanks for submitting!

Home: Contact

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα μου σχετικά με καινούργιες επιλογές κατάρτισης ή άλλες προσφορές.

Thanks for submitting!

bottom of page